Contactos para información da matrícula

Administracións dos centros

Centros Correo das administracións Teléfono e extensión
Escola Politécnica Superior administracion.eps@udc.es 981 167000 ext. 3231, 3342
Escola Técnica Superior de Arquitectura administracion.arquitecturasuperior@udc.es 981 167000 ext. 5044, 5011
ETS de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos admon.etseccp@udc.es 981 167000 ext. 1470, 1472, 5431, 5454
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas administracion.nautica@udc.es 981 167000 ext. 4220, 4219
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica administracion.euatac@udc.es 981 167000 ext. 2726, 2803, 2709, 2774
Escola Universitaria de Deseño Industrial uxai.esteiro@udc.es 981 167000 ext. 3661, 3662, 3664, 3665, 3666, 3667
Escola Universitaria de Enfermaría euenfjc@udc.es 981 167000 ext. 5823, 5824
Escola Universitaria de Relacións Laborais administracion.rrll@udc.es 981 24 80 80
Escola Universitaria de Turismo administracion.turismo@udc.es 981 16 02 76
Escola Universitaria Politécnica administracion.eup@udc.es 981 167000 ext. 3022, 3021
Facultade de Ciencias administracion.ciencias@udc.es 981 167000 ext. 2060, 2250, 2064, 2066
Facultade de Ciencias da Comunicación uxai.socom@udc.es 981 167000 ext. 4875, 4809
Facultade de Ciencias da Educación administracion.educacion@udc.es 981 167000 ext. 4608, 4699, 4607
Facultade de Ciencias da Saúde uxai.oza@udc.es 981 167000 ext. 5833, 5875
Fac. de Ciencias do Deporte e a Ed. Física administracion.inef@udc.es 981 167000 ext. 4048, 4078, 4058, 4027
Facultade de Ciencias do Traballo uxai.esteiro@udc.es 981 167000 ext. 3661, 3662, 3664, 3665, 3666, 3667
Facultade de Dereito administracion.derecho@udc.es 981 167000 ext. 1507, 1620, 1590, 1607, 1508, 1511
Facultade de Economía e Empresa administracion.economia@udc.es 981 167000 ext. 2414, 4406, 2490, 4405
Facultade de Enfermaría e Podoloxía uxai.esteiro@udc.es 981 167000 ext. 3661, 3662, 3664, 3665, 3666, 3667
Facultade de Filoloxía administracion.filoloxia@udc.es 981 167000 ext. 1717, 1715, 1714
Facultade de Fisioterapia uxai.oza@udc.es 981 167000 ext. 5833, 5875
Facultade de Humanidades e Documentación uxai.esteiro@udc.es 981 167000 ext. 3661, 3662, 3664, 3665, 3666, 3667
Facultade de Informática administracion.fic@udc.es 981 167000 ext. 1367, 1286, 1279
Facultade de Socioloxía uxai.socom@udc.es 981 167000 ext. 4875, 4809

 

Servizo de Organización Académica

Servizo Correo do Servizo Teléfono e extensión
Organización Académica soa@udc.es 981 167 000 ext.: 1040, 1020, 1132