MEMBROS DA XUNTA DE PERSOAL

Extensión   Nome e Apelidos
 [CCOO]   Ext. 2478 Presidente/a María José Parga Massa
 [UGT]     Ext. 5263 Secretario/a Susana Carballal Graña
     
 Vogais    
[CIG]      Ext. 1093  

Juan Leis Fraga

[CIG]      Ext. 1473   Rubén Romero Rozas
[CIG]      Ext. 4609   María Gutierrez Calvete
[CIG]      Ext. 2674   Enrique José Pena Pérez
[CCOO]   Ext. 2089   Alicia María Cantarero Roldán
[CCOO]   Ext. 4046   Juan Manuel Pernas Ladra
[CCOO]   Ext. 3284   Beatriz Regueira Guntín
[CCOO]   Ext. 5635   Javier López Domínguez

[CCOO]   Ext. 2380

  Manuel Costa Fernández

[CSIF]   Ext. 1083

  Raquel Rubio Barbeito
[CSIF]   Ext. 1471   Carmen María Cartamil Obelleiro
[CSIF]   Ext. 1044   José Antonio Bouzas Gómez
[CSIF]   Ext. 5691   Teresa Grandío Rodríguez

[CSIF]   Ext. 2624

  Francisco Pais Suárez

[CSIF]   Ext. 1187

  Luis Bouza Álvarez

[UGT]   Ext. 7026

  María Teresa Rey Souto

[UGT]   Ext. 3504

  Francisco Javier romero Sánchez

[UGT]   Ext. 4219

  María Jesús Torres Labandeira

[UGT]   Ext. 3602

  Tomás Lagunas Montero
 

Delegados/as sindicais

   
[CCOO]  Ext. 5690   Rosa Reinoso Justo
[CSIF]   Ext. 2641   Pedro Manuel Monteserín Macías
[UGT]    Ext. 1069   María Amelia Fraga Mosquera