Neste apartado da web as direccións e secretarías académicas dos diferentes cursos propios de posgrao xa aprobados acharán:

  • instrucións concisas para certos procesos de trámite como a xestión do proceso de matrícula, a solicitude de prórroga do curso, a tramitación de actas académicas, a expedición de títulos, retención económica en favor da universidade, ...
  • diferentes impresos e modelos normalizados requiridos nestes procesos.

Para calquera dúbida, aclaración ou suxestión en relación con estes procesos, contacte connosco.