Situacion actual dos coidados paliativos en pacientes pediátricos

Autor

Alonso de las Heras, Marta

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

19/09/2017

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Sobrido Prieto, María

Tribunal

  • 1º Vocal: Bernabeu Piñeiro, Francisco Arturo
  • Secretario/a: Goday Berini, María Luísa
  • 2º Vocal: Miralles Frutos, Concepción