Regulación e características do sector eólico galego. Nacemento, auxe e estancamento

Autor

Alonso Álvarez, Iago

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

27/06/2017

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Mirás Araujo, Jesús

Tribunal

  • 2º Vocal: Vilar Rodríguez, Margarita
  • 1º Vocal: Salcines Cristal, José Venancio
  • Secretario/a: Sánchez Fernández, María Dolores