Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida nos fumadores

Autor

Albela Carnero, Raúl

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

25/09/2020

Estudo

620G01V01 - Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Centro

620 - Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Director(es)

  • Arias Rodríguez, Pablo

Tribunal

  • 1º Vocal: Tuimil López, José Luís
  • Secretario/a: Sierra Palmeiro, María Elena
  • 2º Vocal: Iglesias Soler, Eliseo