Análise e evaluación de riscos laborais no proceso de construcción dun Buque de Acción Marítima (BAM)

Autor

Ramal Sánchez, Javier

Curso académico de defensa

2018/2019

Data de defensa

26/06/2019

Estudo

482V01 - Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • Villa Caro, Raúl

Tribunal

  • Secretario/a: López Arranz, María Asunción
  • 1º Vocal: García Núñez, Moisés Alberto
  • 2º Vocal: González Filgueira, Gerardo