*ESTUDO DA CORRELACIÓN CLINICO-CIRÚRXICA DE FACTORES PRONÓSTICOS E TERAPEUTICOS EN NEONATOS AFECTOS DE ENTEROCOLITE NECROTIZANTE.

Autor

García González, Miriam

Curso académico de lectura

2016/2017

Data de lectura

19/06/2017

Centro de lectura

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Aula 2, 4º Andar

Programa oficial de doutoramento

5007V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Carames Bouzán, Jesus
  • Pita Fernández, Salvador

Tribunal

  • Presidente/a: Gil Guillén, Vicente Francisco
  • Secretario/a: González Martín, María Cristina
  • Vogal: Vázquez Estevez, Juan José