Utilidade clínica das probas xenéticas para miocardiopatia dilatada

Autor

Peña Peña, Maria Luisa

Curso académico de lectura

2019/2020

Data de lectura

10/11/2020

Centro de lectura

Programa oficial de doutoramento

5007V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Crespo Leiro, María Generosa
  • Monserrat Iglesias, Lorenzo

Tribunal

  • Presidente/a: Vázquez Rodríguez, José Manuel
  • Secretario/a: Martínez Monzonis, María Amparo
  • Vogal: López Sainz, Ángela