Modelo acoplado de demanda, oferta dinámica e custo xeneralizado orientado á avaliación ex-ante, baixo condicións de incertidume, de proxectos alternativos de sistemas de transporte metropolitano de capacidade intermedia: tranvía ou metro lixeiro (LRT) fronte a BRT ou BHLS

Autor

Conles Barrera, Emilio José

Curso académico de lectura

2019/2020

Data de lectura

23/10/2020

Centro de lectura

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • Novales Ordax, Margarita
  • Orro Arcay, Alfonso

Tribunal

  • Presidente/a: Rodríguez Bugarín, Miguel Domingo
  • Secretario/a: Alonos Oreña, Borja
  • Vogal: Rojo Arce, Marta