Loito perinatal: Análise das dificultades e elementos facilitadores presentes no afrontamento familiar (DPAFIS)

Autor

Fernández Basanta, Sara

Curso académico de lectura

2019/2020

Data de lectura

18/09/2020

Centro de lectura

Programa oficial de doutoramento

5007V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Coronado Carvajal, Carmen
  • Movilla Fernández, María Jesús

Tribunal

  • Presidente/a: Pedraz Marcos, Azucena
  • Secretario/a: Muñiz García, Javier
  • Vogal: Dahl, Bente