Barreiras e facilitadores para o afrontamento nas mulleres con Virus do Papiloma Humano

Autor

Freijomil Vázquez, Carla

Curso académico de lectura

2019/2020

Data de lectura

10/09/2020

Centro de lectura

Programa oficial de doutoramento

5007V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Coronado Carvajal, Carmen
  • Movilla Fernández, María Jesús

Tribunal

  • Presidente/a: Goberna Tricas, Josefina
  • Secretario/a: Muñiz García, Javier
  • Vogal: Magahlaes, Lilian