Infección no postoperatorio do transplante cardíaco. Caraceterísticas epidemiolóxicas e implicación pronóstica

Autor

Gómez López, Rocío

Curso académico de lectura

2018/2019

Data de lectura

11/12/2019

Centro de lectura

Aula 2 (4ª planta) do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC)

Programa oficial de doutoramento

5007V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Barge Caballero, Eduardo
  • Crespo Leiro, María Generosa

Tribunal

  • Presidente/a: Gonzalez Quintela, Arturo
  • Secretario/a: Pérez Fontán, Miguel
  • Vogal: Garrido Bravo, Iris Paula