Simulación computacional de fluxos compresibles: Unha familia de métodos numéricos moi eficientes e de alta precisión baseados en Diferenzas Finitas

Autor

Fernández Fidalgo, Francisco Javier

Curso académico de lectura

2018/2019

Data de lectura

07/11/2019

Centro de lectura

Sala de Grados da Escola Técnica Superior de Enxeñaría en Camiños, Canais e Portos. Campus de Elviña

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • Colominas Ezponda, Ignacio
  • Nogueira Garea, Xesús Antón

Tribunal

  • Presidente/a: Casteleiro Maldonado, Manuel
  • Secretario/a: Loubère, Raphäel
  • Vogal: Cueto-Felgueroso Landeira, Luís