Enfermidade coronaria no trasplante renal: Incidencia, tipoloxía, factores de risco e pronóstico

Autor

Fernández Rivera, Constantino

Curso académico de lectura

2018/2019

Data de lectura

24/07/2019

Centro de lectura

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, 4ª planta, Aula 2

Programa oficial de doutoramento

5007V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Pita Fernández, Salvador
  • Valdés Cañedo, Francisco

Tribunal

  • Presidente/a: Hernández Marrero, Domingo
  • Secretario/a: Pértega Díaz, Sonia
  • Vogal: Otero González, Alfonso