Simulación de desprendemento de turbillóns e vibracións inducidas por turbillóns en pontes de taboleiro múltiple empregando CFD

Autor

Álvarez Naveira, Antonio José

Curso académico de lectura

2018/2019

Data de lectura

18/07/2019

Centro de lectura

Sala de Grados nº1 na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • Nieto Mouronte, Félix

Tribunal

  • Presidente/a: Hernández Ibáñez, Santiago
  • Secretario/a: Lorenzana Ibán, Antolín
  • Vogal: Patruno, Luca