ADECUACIÓN ENERXÉTICA DA TIPOLOXÍA EDIFICATORIA VERNÁCULA MÁIS REPRESENTATIVA DA COMUNIDADE GALEGA

Autor

Quiñoy Peña, Diego

Curso académico de lectura

2014/2015

Data de lectura

23/03/2015

Centro de lectura

Salón de Actos Facultade de Ciencias

Programa oficial de doutoramento

5021V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Física Aplicada

Director(es)

  • Cabeza Gras, Óscar
  • Llano Cabado, Pedro de

Tribunal

  • Presidente/a: Luxán García de Diego, Margarita de
  • Secretario/a: Lizancos Mora, Plácido
  • Vogal: García Sánchez, Josefa
  • Vogal: Muñíz Castiñeira, Carmen
  • Vogal: varela cabo, luis miguel