COMPOSTOS POLIMÉRICOS CON ALÚMINA: INFLUENCIA DA REOLOXÍA E A MORFOLOXÍA NA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Autor

García Fonte, Xoán Xosé

Curso académico de lectura

2018/2019

Data de lectura

15/01/2019

Centro de lectura

Campus de Esteiro. Ferrol. Salón de Actos "Concepción Arenal"

Programa oficial de doutoramento

5021V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Física Aplicada

Director(es)

  • Abad López, María José
  • Ares Pernas, Ana Isabel

Tribunal

  • Presidente/a: Lagasabaste Latorre, Aurora
  • Secretario/a: González Rodríguez, María Victoria
  • Vogal: Nóbrega, Joao Miguel