Sistemas de información de tempo de viaxe en autopista: dende os entornos tradicionais de condución ata os de condución cooperativa

Autor

Martínez Díaz, Margarita

Curso académico de lectura

2017/2018

Data de lectura

19/12/2018

Centro de lectura

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Sala de Graos 1.

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • Pérez Pérez, Ignacio
  • Soriguera Martí, Francesc

Tribunal

  • Presidente/a: Barceló ugeda, Jaume
  • Secretario/a: Rodríguez Pasandín, Ana María
  • Vogal: Badía Rodríguez, Huego