Análise e optimización ante impacto do deseño de elementos híbridos de absorción de enerxía. Aplicación en estruturas aeronáuticas

Autor

Paz Méndez, Javier

Curso académico de lectura

2017/2018

Data de lectura

05/10/2018

Centro de lectura

E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Sala de Grados 1.

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • Romera Rodríguez, Luis Esteban
  • Díaz García, Jacobo Manuel

Tribunal

  • Presidente/a: Hernández Ibáñez, Santiago
  • Secretario/a: Barbero Pozuelo, Enrique
  • Vogal: Bisagni, Chiara