Unha formulación xeral para o cálculo e deseño por computador de tomas de terra en subestacións eléctricas enterradas

Autor

Guizán Roca, Raquel

Curso académico de lectura

2017/2018

Data de lectura

03/05/2018

Centro de lectura

Sala de Grados nº 1 da E.T.S. de Enxeñaría en Camiños, Canais e Portos

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • París López, José
  • Colominas Ezponda, Ignacio

Tribunal

  • Presidente/a: Navarrina Martínez, Fermín Luis
  • Secretario/a: Fraile Ardanuy, José Jesús
  • Vogal: Cueto Prendes, Elias