Optimización estrutural de jackets metálicos para turbinas eólicas offshore considerando restricións de resposta dinámica e fatiga.

Autor

Couceiro Aguiar, Iván

Curso académico de lectura

2017/2018

Data de lectura

04/05/2018

Centro de lectura

Sala de Grados da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos

Programa oficial de doutoramento

5011V01 - Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Director(es)

  • Navarrina Martínez, Fermín Luis
  • París López, José

Tribunal

  • Presidente/a: Casteleiro Maldonado, Manuel
  • Secretario/a: Martínez Varela, Santiago
  • Vogal: Oñate Ibañez de Navarra, Eugenio