Persoal do servizo

Xefe de servizo

  • Juan Ramón Rego Álvarez de Mon

Xefe de sección  de Selección e Xestión

  • Daniel Miguélez Costa (ext. 1114)

Xefa de negociado de PDI funcionario

  • Amelia Guerra García (ext. 1100)

Xefa de negociado PDI laboral

  • Ángeles Vázquez Serantes (ext. 1092)

Xefa de negociado de Planificación do PDI

  • M. Teresa López Martínez (ext. 1072)

Posto base

  • Mónica García Menéndez (ext. 1077)
  • María Sandá Crego (ext. 1112)
  • Beatriz Gómez Corredoira (ext. 1104)

Correo electrónico: servizo.pdi@udc.es