Comisión de Formación

Composición

Presidente:

  • Ramón del Valle López, xerente

Vogais:

  • Carmen Veiga Castiblánquez, xefa do Servizo de PAS
  • María Eugenia Caruncho Gil, delegada sindical do PAS laboral
  • Javier López Domínguez, representante da Xunta de Persoal de PAS funcionario
  • Tomás Lagunas Montero, representante da Xunta de Persoal de PAS funcionario
  • Juan Leis Fraga, representante da Xunta de Persoal de PAS funcionario

Secretaria:

  • Manuela Pinazas, xefa do Negociado de Formación do PAS