Participación

Inscrición

  • Para asistitir á II Xornada Univeristaria Galega en Xénero deberá cubrir o Formulario de inscrición
  • Ampliada a data de inscrición ao día 4 de xuño.
  • A inscrición será gratuíta para o persoal e alumnado das universidades galegas.
  • Entregarase diploma acreditativo de asistencia e/ou participación.

Envío de proposta de comunicación (REMATADO O PRAZO)

  • As propostas de comunicación, relacionadas coas temáticas da Xornada, deberán empregar unha linguaxe inclusiva e serán sometidas á avaliación do Comité Científico.
  • A presentación de propostas será a través do envío do formulario de comunicación aos seguintes enderezos electrónicos, segundo a área temática analizada
  • Data límite de envío de propostas: 8 de maio de 2014.

  • As comunicacións aceptadas e defendidas en sesión póster, recibirán diploma acreditativo.

 

Comunicacións aceptadas

Listaxe de comunicacións aceptadas para a  súa presentación na sesión de pósters

Publicación

O libro de actas da II XUGeX disporá de ISBN. A data límite para o envío das comunicacións ( máximo 6 páxinas)  remata o 7 de xullo.