Matrícula UDC 2018/2019

A matrícula para o curso 2018/2019 realizarase a través de Internet. Toda a información está en http://www.udc.es/matricula 

Poderás matricularte seleccionando a opción, das amosadas ao final desta páxina, que se axeita á túa situación.

Sigue as indicacións que van aparecendo en cada páxina ata que a matrícula este confirmada.

Envía posteriormente á administración do centro aquela documentación que se indica no prazo establecido (xustificantes de: familia numerosa, exención de taxas, discapacidade etc.); en caso contrario decaerás nos teus dereitos.

En caso de participar nalgún programa de intercambio (Erasmus, Sicue etc.) verifica que a matrícula efectuada se axusta ao teu contrato de estudos coa Administración do centro correspondente.

Se es un novo membro da UDC, non olvides, unha vez matriculado, activar os servizos (https://servizos.udc.es) que che permitirán ter acceso a un gran número de ferramentas telemáticas. O correo electrónico que se che xera durante este proceso será o único medio de comunicación electrónico válido para as notificacións e informacións que remitirá a UDC.

As normas de matrícula dos másteres poden consultarse en normas de inscrición e matrícula do apartado dos másteres

Pagamento

a) Domiciliación bancaria: a UDC emitirá un cargo contra a conta indicada e o estudante non terá que facer ningunha outra xestión de pagamento. Neste caso non se poderá fraccionar o pagamento, que deberá efectuarse no prazo común dos dez días naturais seguintes ao día de efectuar a matrícula, nos prazos establecidos para esta.

b) Pagamento en efectivo: co resgardo de matrícula efectuarase o pagamento na entidade bancaria. Só neste caso poderá fraccionarse o pagamento da matrícula. Pagarase o 1.º prazo nos dez días naturais seguintes ao día de efectuar a matrícula, nos prazos establecidos para esta, o 2.º prazo pagarase entre os días 1 ao 11 de decembro, ambos os dous incluídos, o 3.º prazo pagarase entre os días 2 ao 12 de febreiro, ambos os dous incluídos, e o cuarto entre os días 2 e 12 de abril, ambos os dous incluídos.

c) Pagamento con tarxeta bancaria

De non confirmarse o ingreso dos prezos públicos o alumno poderá decaer nos seus dereitos en base ao estipulado na Normativa de xestión académica.

Prazos

Os prazos de preinscrición e matrícula dos mestrados poden consultarse nesta ligazón

Matrícula a partir de xullo

a) Matrícula para o alumnado de 1.º curso e por vez primeira, en titulacións con límite de prazas segundo os prazos sinalados pola CIUG:

  • 1.º prazo: do 17 ao 19 de xullo de 2018
  • 2.º prazo: do 24 ao 27 de xullo de 2018

Matrícula a partir de agosto

Nas situacións seguintes ver prazos no Anexo I da Normativa de xestión académica

a) Matrícula para o alumnado de 1.º curso e por vez primeira que non se matriculou no mes de xullo. Segundo os prazos da CIUG:

  • 3.º: do 1 ao 3 de agosto de 2018
  • 4.º: do 29 ao 31 de agosto de 2018
  • 5.º: do 5 ao 7 de setembro de 2018
  • 6.º: do 11 ao 13 de setembro de 2018
  • 7.º: do 5 ao 9 de outubro de 2018
  • 8.º: do 15 ao 17 de outubro de 2018

b) Alumnado de continuación de estudos:

  • de grao e de master: do 1 ao 20 de agosto de 2018

c) Titulados que acceden ao 4.º curso e outros cursos nos graos. No seu centro correspondente onde se imparte o grao.

d) Alumnado que se cambia dunha titulación LRU ao correspondente grao.

Máis información

LERD-Ferrol: 981 337 451 (lerd.ferrol@udc.es)
LERD-A Coruña: 981 167 196 (lerd.coruna@udc.es)
Central telefónica da UDC: 981 167 000 (hai que solicitar a extensión do centro que corresponda)

Acceso á matrícula segundo o perfil do estudante

a) Matrícula en titulacións de grao e mestrado

b) Prazos de admisión e matrícula nos estudos de doutoramento