Eleccións órganos colexiados 2017

Regulamento Electoral Xeral

Resolución reitoral de 28 de novembro de 2016, pola que se convocan eleccións de representantes no Claustro, xuntas de centro e consellos de departamento

Censos provisorios

  • Solicitude de rectificación do censo provisorio (prazo aberto até o 12 de xaneiro ás 14 h)

Acordo da Comisión Electoral Central do 16 de xaneiro de 2017 polo que se ordena a publicación da resolución dos recursos e solicitudes de rectificación do censo provisorio

Censos definitivos

Informe de representantes

Formulario para a presentación de candidaturas (prazo aberto do 18 de xaneiro de 2017 ao 23 de xaneiro de 2017 até as 14 h)

Proclamación provisoria de candidaturas

Solicitude de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas (prazo aberto do 26 de xaneiro de 2017 ao 30 de xaneiro de 2017 ás 14 h)

Acordo da Comisión Electoral Central do 16 de xaneiro de 2017 polo que se ordena a publicación da resolución dos recursos e solicitudes de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Instrucións para votantes

Escrutinio

Proclamación provisoria de candidaturas electas

Solicitude de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas electas (prazo aberto do 13 ao 14 de febreiro de 2017 até as 14 h)

Proclamación definitiva de candidaturas electas