Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Servizos

Persoal

 

Administración do centro
Nome Posto Correo electrónico Teléfono (extensión interna)

María I. Silva Pais

Lucía Rodríguez Seco

Cristina Fernández Janeiro

Administradora

Posto base

Posto base 

administracion.filoloxia@udc.es

administracion.filoloxia@udc.es

administracion.filoloxia@udc.es

881 011 717   (1717)

881 011 714   (1714)

881 011 715   (1715)

 

Rexistro
Nome Posto Correo electrónico Teléfono (extensión interna)

Begoña García Vila

Secretaría de dirección (decanato)

admifil@udc.es

881 011 833  (1833)

 

Conserxaría
Nome Posto Horario Correo electrónico Teléfono (extensión interna)

Ana María Caruncho Cea

María José García López

José Luis Ortega Núñez

Manuel Rodríguez Pouso

Conserxe

Auxiliar de servizos

Auxiliar de servizos

Auxiliar de servizos

Mañá

Mañá

Tarde

Tarde

confilo@udc.es

confilo@udc.es

confilo@udc.es

confilo@udc.es

881 011 713  (1713)

881 011 713  (1713)

881 011 713  (1713)

881 011 713  (1713)

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación (UADI)
Nome Posto Correo electrónico Teléfono (extensión interna)

Ana Sánchez Varela

M.ª Carmen Vázquez Méndez

Xefa de negociado

Secretaria administrativa

uadi.filoloxia@udc.es

uadi.filoloxia@udc.es

881 011 893  (1893)

881 011 836  (1836)

 

Biblioteca
Nome Posto Horario Correo electrónico Extensión

Marta Lago Méndez

Carmen Rodríguez Veiga

Rosa Mª Martínez Val

Xerardo Rodríguez Xusto

Patricia Blanco González

Directora

Bibliotecaria

Bibliotecaria

Auxiliar de biblioteca

Auxiliar de biblioteca

Mañá

Mañá

Tarde

Mañá

Tarde

filoloxia.bib@udc.es

filoloxia.bib@udc.es

filoloxia.bib@udc.es

filoloxia.bib@udc.es

filoloxia.bib@udc.es

1711

4716

4716

1712

1712

1712

 

Servizos informáticos
Nome Posto Despacho Extensión

Alberto Díaz Bocelo

Técnico informático

1.12

2222 / 4733

 

Asuntos económicos
Nome Posto Correo electrónico Teléfono (extensión interna)

Mª del Carmen Crespo Faraldo

Josefa Rial Cerdeira

Xefa do Negociado de Asuntos Económicos

Posto base

eco5040@udc.es

eco5040@udc.es

881 011 716  (1716)

881 011 716  (1716)