Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Comisión de Cultura e Extensión Universitaria

 

Cada ano, a CCEU abre dúas convocatorias de axudas para a realización de actividades por parte do alumnado ou o PDI da Facultade de Filoloxía.

 

Bases da convocatoria

Formulario de solicitude

Formulario para a memoria da actividade

 

Primeira convocatoria 2019

Prazo aberto desde 13.02.2019 ata as 14:00 h do 13.03.2019

Resolución provisional  |  Resolución definitiva

 

Segunda convocatoria 2019

Prazo aberto desde 23.04.2019 ata as 14:00 h do 23.05.2019

Resolución provisional  |  Resolución definitiva

 

Convocatoria extraordinaria 2019

Prazo aberto desde 12.06.2019 ata as 14:00 h do 26.06.2019

Resolución provisional   |  Resolución definitiva

 

[Convocatorias anteriores:   2018  |  2017  |  2016  |  2015  | 2014]