Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


 

Xornadas de acollida para estudantes de primeiro

9-20 de setembro de 2013
 

SALÓN DE GRAOS (1º andar)

Luns 9
9.00: Entrega de documentación
9.30-10.00: Intervención da Sra. Decana
10.00-10.30: Visita ás instalacións da Facultade


Mércores 11
10.00-10.30: Presentación do Plano de Acción Titorial (PAT)
10.30-11.30: Encontro co/a profesor/a titor/a
11.30-12.00: Descanso
12.00-12.20: Presentación do Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE)
12.20-12.40: Presentación da Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
12.40-13.00: Presentación do Centro de Linguas (CL)
13.00-13.30: Curso de Biblioteca (grupo 1)


Xoves 12
10.00-10.15: Representantes de Alumnos
10.15-10.30: Presentación do Servizo de Normalización Lingüística (SNL)
10.30-10.45: Presentación do Servizo de Cultura
10.45-11.00: Presentación do Servizo de Deportes
11.00-11.30: Descanso
11.30-11.45: Presentación da Oficina de Igualdade de Xénero (OIX)
11.45-12.00: Presentación da Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV)
12.00-12.15: Presentación da Oficina de Medio Ambiente (OMA)
13.00-13.30: Curso de Biblioteca (grupo 2)


Luns 16
13.30-14.00: Curso de Biblioteca (grupo 3)


Xoves 19
13.00-13.30: Curso de Biblioteca (grupo 4)


Venres 20
13.00-13.30: Curso de Biblioteca (grupo 5)