Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Doble titulación internacional no Grao en Inglés

 

O alumnado do Grao en Inglés poderá optar por realizar un grao dual coa University of South Wales (Reino Unido).

Despois de completar 1º e 2º na UDC, deben realizar o 3º curso na USW, o cal lles permitirá obter o Diploma de Grao desta universidade británica.

A continuación realizaría o 4º curso na UDC e remataría o grao con dúas titulacións europeas, a da UDC e a da USW. 

O alumnado que xa ten 3º parcial ou completamente superado tamén pode ter esta opción (ver Normativa específica).

 


Normativa específica

Formulario de solicitude. Data límite para solicitar participar neste programa no curso 2016/2017: 15 xaneiro 2016

 

 

Curso 2016/2017

Resolución provisional de solicitudes admitidas no proceso de selección da Facultade de Filoloxía

Resolución definitiva