Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Doble titulación internacional no Grao en Inglés

 

O alumnado do Grao en Inglés poderá optar por realizar un grao dual coa University of South Wales (Reino Unido).

Despois de completar 1º e 2º na UDC, deben realizar o 3º curso na USW, o cal lles permitirá obter o Diploma de Grao desta universidade británica.

A continuación realizaría o 4º curso na UDC e remataría o grao con dúas titulacións europeas, a da UDC e a da USW. 

 


Normativa específica

Solicitudes admitidas