Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Avaliación docente

 

Co obxectivo de detectar as necesidades de alumnado e profesorado no desenvolvemento da docencia, para así poder estudar as alternativas de organización e os programas de apoio e formación que mellor satisfagan esas necesidades, a Universidade da Coruña implementa o correspondente proceso de avaliación docente através de un completo sistema de inquéritos.

 

Na Facultade de Filoloxía fanse avaliacións periódicas da actividade docente. Se desexa máis información sobre estes procesos de avaliación, prema aquí.