Doutoramento

Programa: Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable


A actividade física, nas súas dimensións deportiva, educativa e de saúde alcanzou unha presenza destacada na sociedade do século XXI. Ao aumento e mellora do equipamento e das instalacións deportivas nos últimos anos, uníronse maiores orzamentos públicos e privados para a xestión deportiva, incrementándose as cifras de emprego no sector, tanto no exercicio de labores docentes, en educación física e saúde, no desenvolvemento do rendemento deportivo, preparación física e dirección de equipos, como en xestión deportiva, en promoción de instalacións, equipamentos, eventos, empresas de servizos ou concellos
Razóns que xustifican a investigación neste ámbito serían:

  • O crecente grao de sedentarismo non só nos países desenvolvidos, senón tamén daqueles en vías de desenvolvemento, que está contribuíndo a un aumento da prevalencia de patoloxías crónicas e a unha diminución da calidade de vida en sectores importantes da poboación, constituíndo a actividade física unha das principais medidas para paliar devanditos efectos adversos.
  • A necesidade constante de renovar e actualizar o uso, cada vez máis demandado en diferentes grupos de poboación, da actividade física e deportiva como ferramenta educativa e de lecer.
  • A extensión e importancia social do deporte de competición fan necesario un maior coñecemento dos seus antecedentes, os seus aspectos socio-económicos e as súas repercusións sobre o organismo tanto con vistas a unha mellora do rendemento deportivo como para un adecuado control dos posibles efectos prexudiciais sobre a saúde.

Por iso, este programa de doutoramento expón como finalidade a formación e especialización nas técnicas de investigación relacionadas co Deporte, a Educación Física e o Lecer Saudable. Trátase de ámbitos de carácter multidisciplinar, nos que conflúen diferentes disciplinas orientadas a profundar nas conexións, tanto beneficiosas como prexudiciais, entre a participación en actividades físico-deportivas e aqueles aspectos do desenvolvemento humano asociados coa saúde e a calidade de vida, a cultura ou a esixente superación que implica o deporte de competición.

PROGRAMA OFICIAL 2013-14

NORMATIVA:

Regulamento 2013g

CALENDARIO ESTUDIOS DE DOUTORAMENTO:

Ampliación do 1.º prazo de matrícula nos estudos de doutoramento
Do 20 de agosto ata o 27 de setembro
Lémbrase que se ampliou do 20 de agosto ao 27 de setembro o prazo de solicitude de admisións e solicitude de renovación de inscricións aos estudos de doutoramento, en lugar das datas inicialmente fixadas (9-27 de setembro).

IMPRESOS:

Impresos