Mapa das redes sociais da UDC

Redes sociais da UDC

Universidade da Coruña

facebook twitter instagram youtube      
Redes sociais dos centros

Centros propios - A Coruña

Escola Técnica Superior de Arquitectura facebook twitter instagram        
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos  facebook twitter          
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas  facebook            
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica  facebook            
Facultade de Ciencias               
Facultade de Ciencias da Comunicación facebook twitter   youtube      
Facultade de Ciencias da Educación              
Facultade de Ciencias da Saúde facebook twitter          
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física              
Facultade de Dereito    twitter instagram        
Facultade de Economía e Empresa  facebook         Linkedin  
Facultade de Filoloxía              
Facultade de Fisioterapia  facebook  twitter   youtube      
Facultade de Informática  facebook  twitter   youtube      
Facultade de Socioloxía              

Centros propios - Ferrol

Escola Politécnica Superior   twitter          
Escola Universitaria de Deseño Industrial              
Escola Universitaria Politécnica facebook twitter instagram youtube      
Facultade de Ciencias do Traballo facebook twitter          
Facultade de Enfermaría e Podoloxía facebook twitter instagram youtube      
Facultade de Humanidades e Documentación facebook twitter          

Centros adscritos - A Coruña

Escola Universitaria de Enfermaría              
Escola Universitaria de Relacións Laborais facebook twitter instagram youtube   Linkedin  
Escola Universitaria de Turismo facebook twitter          
Redes sociais das bibliotecas

Servizo de Biblioteca

facebook twitter          

Bibliotecas dos centros propios - A Coruña

Escola Técnica Superior de Arquitectura facebook twitter instagram   pinterest    
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos  facebook twitter     pinterest    
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas               
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica  facebook twitter instagram        
Facultade de Ciencias  facebook twitter   youtube      
Facultade de Ciencias da Comunicación e Facultade de Socioloxía facebook   instagram   pinterest    
Facultade de Ciencias da Educación facebook twitter instagram   pinterest    
Facultade de Ciencias da Saúde e Facultade de Fisioterapia facebook   instagram   pinterest    
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física facebook       pinterest    
Facultade de Dereito   twitter instagram        
Facultade de Economía e Empresa facebook       pinterest    
Facultade de Filoloxía facebook   instagram   pinterest   flickr
Facultade de Informática facebook twitter instagram        

Bibliotecas dos centros propios - Ferrol

Escola Politécnica Superior facebook            
Escola Universitaria Politécnica facebook twitter instagram        
Casa do Patín facebook twitter instagram   pinterest    
Redes sociais do reitor e vicerreitores/as
Julio E. Abalde Alonso (reitor) facebook twitter       Linkedin  

Alberto Valderruten Vidal (Vic. Profesorado e Planificación Docente)

  twitter       Linkedin  

Pilar García de la Torre (Vic. Internacionalizacion e Cooperación)

             

Domingo Calvo Dopico (Vic. Economía e Planificación Estratéxica)

             

María José Lombardía Cortiña (Vic. Estudantes, Participación e Empregabilidade)

  twitter       Linkedin  

Nancy Vázquez Veiga (Vic. Planificación Académica e Innovación Docente)

             

Salvador Naya Fernández (Vic. Política Científica, Investigación e Transferencia)

          Linkedin  

María Jesús Movilla Fernández (Vic. Campus de Ferrol e Responsabilidade Social)

             

Cristina López Villar (Vic. Igualdade, Cultura e Deporte)

             

Amparo Casares Gallego (Vic. Infraestruturas e Sustentabilidade)

             
Centros tecnolóxicos e outras redes sociais
Campus Industrial de Ferrol facebook twitter instagram     Linkedin  
CICA facebook twitter          
CITIC facebook twitter   youtube   Linkedin  
Agrupación Tecnolóxica CITEEC facebook     youtube   Linkedin  
CUFIE facebook twitter instagram youtube      
Espazo Compartido facebook twitter          
Oficina de Cooperación e Voluntariado facebook   instagram        
Unidade de Atención á Diversidade   twitter