Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

A Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física nace, como tal, o 1 de xaneiro de 2004 como consecuencia da plena integración dos estudos na Universidade da Coruña, pero o centro foi creado co nome de INEF Galicia pola Xunta de Galicia en 1986, e comezou a súa actividade docente no curso 1987/88.
Na actualidade as titulacións que se imparten son a de licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (en extinción) e a de Graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (implantada plenamente dende o curso 2009-2010).
Estas titulacións capacitan para exercer as seguintes actividades profesionais:
- Docente no sistema de ensino
- Adestrador deportivo
- Promotor, animador e/ou monitor deportivo profesional de actividades físicas saudables para a mellora da calidade de vida
- Promotor, animador e/ou monitor deportivo profesional de actividades físicas recreativas para o ocio saudable
- Director e/ou xestor deportivo
Avd. Ernesto Che Guevara 121
15179 Pazos, Liáns, Oleiros (05842)
España (ES)

Anatomía e embrioloxía humana

Nome Categoría Dedicación
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo TIT-UN TC Doutor
Rey Rico, Ana PR-PX-InTLT B80 Doutor

Economía aplicada

Nome Categoría Dedicación
Agulló Leal, Fernando Luís P-INEF TC Doutor

Educación física e deportiva

Nome Categoría Dedicación
Alsina Santa Susana, María Carmen P-INEF TC
Ardá Suárez, Antonio TIT-UN TC Doutor
Arias Rodríguez, Pablo INT-SU TC Doutor
Arriaza Loureda, Rafael P-INEF P6 Doutor
Barral Lavandeira, José Ramón P-INEF TC
Blanco Pereira, Eduardo P-INEF TC Doutor
Bobo Arce, Marta P-INEF TC Doutor
Camiña Fernández, Francisco Asís José P-INEF TC Doutor
Carrera López, Celso Carlos P-INEF TC
Del Castillo Obeso, María P-INEF TC Doutor
Dopico Calvo, Xurxo TIT-UN TC Doutor
Fernández Romero, Juan José TIT-UN TC Doutor
Gambau Pinasa, Vicente P-INEF TC Doutor
Giráldez García, Manuel Avelino TIT-UN TC Doutor
Gómez Varela, Joaquín Fernando TIT-UN TC Doutor
González Valeiro, Miguel Ángel TIT-UN TC Doutor
Hornillos Baz, Isidoro P-INEF TC Doutor
Iglesias Soler, Eliseo TIT-UN TC Doutor
López Villar, Cristina PC-DR TC Doutor
Martín Acero, Rafael TIT-UN TC Doutor
Montero Seoane, Antonio TIT-UN TC Doutor
Morenilla Burló, Luís TIT-UN TC Doutor
Mosquera González, María José TIT-UN TC Doutor
Oro Claro, Luís Alberto P-INEF TC Doutor
Pombo Fernández, Manuel José P-INEF TC
Ripoll Alberti, Antonio P-INEF TC
Rivas Feal, Antonio José P-INEF TC
Romero Nieves, José Luís P-INEF TC
Saavedra García, Miguel Ángel P-INEF TC Doutor
Sánchez Molina, José Andrés TIT-UN TC Doutor
Santiago Alonso, Miguel P-INEF TC
Sevilla Sánchez, Marta PC-PD B60
Sierra Palmeiro, María Elena TIT-UN TC Doutor
Toja Reboredo, María Belén P-INEF TC Doutor
Torres Tobio, Gabriel TIT-UN TC Doutor
Tuimil López, José Luís TIT-UN TC Doutor
Vales Vázquez, Ángel TIT-UN TC Doutor
Valverde Romera, Joaquina María P-INEF TC Doutor
Vázquez Lazo, Juan Carlos TIT-UN TC Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • Dopico Calvo, Xurxo

Vicedecano/a

  • Morenilla Burló, Luís
  • Sánchez Molina, José Andrés
  • Tuimil López, José Luís

Secretario/a de Facultade

  • González Valeiro, Miguel Ángel