Facultade de Dereito

A Facultade de Dereito da Universidade da Coruña conta cos máis avanzados métodos multimedia para o desenvolvemento das súas actividades docentes e investigadoras, encamiñadas a conseguir que o alumnado se converta, nun futuro, en profesionais competitivos. Para todo iso, cóntase cun persoal docente e investigador en constante actualización. Ademais, a actividade diaria do centro está cuberta por un persoal de administración e servizos competente e especialmente comprometido cos proxectos de futuro da facultade.
Titulacións que se imparten
Licenciatura en Dereito (a extinguir)
Grao en Dereito
Simultaneidade de estudos: Dereito-Administración e Dirección de Empresas,
Posgrao: Mestrado en Dereito: Especialización en Estudos da Unión Europea e Mestrado en Asesoramento Xurídico Empresarial.
Conscientes da importancia e dos beneficios que unha formación integral pode reportar ao alumnado, o centro mantén unha permanente colaboración con empresas, institucións e colexios profesionais permitindo que os estudantes fagan numerosas prácticas externas, así como programas de intercambios con universidades españolas e estranxeiras.
Campus de Elviña
15071 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Comercialización e investigación de mercados

Nome Categoría Dedicación
Rey García, Marta TIT-UN TC Doutor

Comunicación audiovisual e publicidade

Nome Categoría Dedicación
Formoso Barro, María Josefa AXU-DR TC Doutor
Puentes Rivera, Iván AXU-DR TC Doutor

Dereito administrativo

Nome Categoría Dedicación
Amoedo Souto, Carlos Alberto CAT-EU TC Doutor
Aymerich Cano, Carlos Ignacio TIT-UN TC Doutor
Barrio García, Gonzalo Antonio CAT-EU TC Doutor
Dios Vieitez, María Victoria TIT-UN TC Doutor
Fernández Carballal, María Almudena TIT-UN TC Doutor
García Pérez, Marta María CAT-UN TC Doutor
Herce Maza, José Ignacio INT-SU P3
Pernas García, Juan José TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Martín Retortillo, María del Carmen INT-SU P5
Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco CAT-UN TC Doutor
Ron Romero, José INT-SU P5
Sánchez González, Jennifer INT-SU P5
Sanz Larruga, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor

Dereito civil

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Lata, Natalia TIT-UN TC Doutor
Bello Janeiro, Domingo CAT-UN TC Doutor
Busto Lago, José Manuel CAT-UN TC Doutor
Colina Garea, Rafael CAT-UN TC Doutor
Collado Rodríguez, Noelia INT-SU P6 Doutor
Díaz Teijeiro, Carlos María INT-SU TC Doutor
García Presas, Inmaculada PC-DR TC Doutor
Legerén Molina, Antonio PC-DR TC Doutor
López Suárez, Marcos Antonio TIT-UN TC Doutor
Peña López, Fernando TIT-UN TC Doutor
Pérez Álvarez, Miguel Ángel CAT-UN TC Doutor
Raposo Arceo, Juan Jesús TIT-UN TC Doutor
Rovira Sueiro, María Esther TIT-UN TC Doutor
Sande García, Pablo Ángel ASOC-3 P6

Dereito constitucional

Nome Categoría Dedicación
Aba Catoira, Ana María TIT-UN TC Doutor
Caamaño Domínguez, Francisco Manuel CAT-UN TC Doutor
García Vázquez, Sonia PC-DR TC Doutor
Jove Villares, Daniel PC-PD B60
Roura Gómez, Santiago Antonio TIT-UN TC Doutor
Ruipérez Alamillo, Javier CAT-UN TC Doutor

Dereito do traballo e seguridade social

Nome Categoría Dedicación
Arufe Varela, Alberto CAT-UN TC Doutor
Carril Vázquez, Xosé Manuel TIT-UN TC Doutor
De Castro Mejuto, Luis Fernando ASOC-3 P6 Doutor
Martínez Girón, Jesús Federico CAT-UN TC Doutor
Ron Latas, Ricardo Pedro TIT-UN TC Doutor

Dereito eclesiástico do estado

Nome Categoría Dedicación
Baamonde Méndez, Josefina María INT-SU P4 Doutor
Ferreiro Galguera, Juan Ramón CAT-UN TC Doutor
Garcimartín Montero, María del Carmen TIT-UN TC Doutor

Dereito financeiro e tributario

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Barbeito, María Pilar TIT-UN TC Doutor
Caamaño Anido, Miguel Ángel CAT-UN P6 Doutor
Calderón Carrero, José Manuel CAT-UN TC Doutor
Ruíz García, José Ramón CAT-UN TC Doutor

Dereito internacional privado

Nome Categoría Dedicación
Gayán Rodríguez, Eloy Miguel TIT-UN TC Doutor
Vara Parra, José Joaquín PC-DR TC Doutor

Dereito internacional público e relacións internacionais

Nome Categoría Dedicación
Maestro Cortizas, Ana-María PC-PD B60
Mkrtichyan, Artak INT-SU TC Doutor
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra TIT-UN TC Doutor
Quindimil López, Jorge Antonio PC-DR TC Doutor
Sobrino Heredia, José Manuel CAT-UN TC Doutor

Dereito mercantil

Nome Categoría Dedicación
Areán Lalín, Manuel CAT-UN P6 Doutor
Arévano Fuentes, María Cruz INT-SU P3
Cachafeiro García, Fernando TIT-UN TC Doutor
Cernadas Lázare, Marta INT-SU P6 Doutor
García Pérez, Rafael TIT-UN TC Doutor
García-Pita Lastres, José Luís CAT-UN TC Doutor
Quintáns Eiras, María del Rocío CAT-UN TC Doutor
Rodríguez Docampo, María José TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Losada Pérez Montero, Juan TIT-EI TC
Vázquez Pena, Manuel José TIT-UN TC Doutor

Dereito penal

Nome Categoría Dedicación
Brandariz García, José Ángel TIT-UN TC Doutor
Carou García, Sara INT-SU P4 Doutor
Faraldo Cabana, Patricia CAT-UN TC Doutor
Fuentes Loureiro, María Ángeles INT-SU TC
Martínez-Buján Pérez, Carlos CAT-UN TC Doutor
Puente Aba, Luz María TIT-UN TC Doutor
Ramos Vázquez, José Antonio PC-DR TC Doutor
Rodríguez López, Silvia PC-PD B60
Souto García, Eva María PC-DR TC

Dereito procesual

Nome Categoría Dedicación
Anguita Juega, Luís ASO-SU P4
Cámara Ruíz, Juan TIT-UN TC Doutor
Fachal Noguer, Nuria INT-SU P3
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé TIT-UN TC Doutor
Lousada Arochena, José Fernando INT-SU P3 Doutor
Neira Pena, Ana María AXU-DR TC Doutor
Parada Arcas, Pablo Manuel ASOC-3 P4
Soto Díaz, David José INT-SU P6 Doutor

Dereito romano

Nome Categoría Dedicación
García Camiñas, Julio CAT-UN TC Doutor
Rodríguez Montero, Ramón Perfecto TIT-UN TC Doutor

Economía aplicada

Nome Categoría Dedicación
Del Campo Villares, Manuel Octavio AXU-DR TC Doutor
Prado Domínguez, Antonio Javier CAT-UN TC Doutor
Sieiro Constenla, María Milagros TIT-UN TC Doutor

Economía financeira e contabilidade

Nome Categoría Dedicación
Abeal Vázquez, José Pablo AXU-DR TC Doutor
Calvo Silvosa, Anxo Ramón TIT-UN TC Doutor
De Llano Paz, Fernando AXU-DR TC Doutor
Lado Sestayo, Rubén AXU-DR TC Doutor

Filoloxía francesa

Nome Categoría Dedicación
Vigouroux, Maryse LECTOR P3

Filoloxía inglesa

Nome Categoría Dedicación
Dopico García, Alberto TIT-EU DR TC Doutor
Estévez Saá, José Manuel TIT-UN TC Doutor

Filoloxías galega e portuguesa

Nome Categoría Dedicación
Dos Santos, Priscila Cristina LECTOR P6

Filosofía do dereito

Nome Categoría Dedicación
Crego Blanco, Jorge INT-SU P6 Doutor
Pereira Sáez, María Carolina PC-DR TC Doutor
Rivas Palá, Pedro TIT-UN P3 Doutor
Seoane Rodríguez, José Antonio CAT-UN TC
Serna Bermúdez, Pedro CAT-UN TC Doutor
Vergara Lacalle, Óscar PC-DR TC Doutor

Fundamentos da análise económica

Nome Categoría Dedicación
Barreiro Viñán, José Manuel TIT-EU DR TC Doutor
Méndez Naya, José TIT-UN TC Doutor
Mihai, Iuliana PC-PD B60
Montes Solla, Paulino INT-SU TC Doutor
Nogueira Moure, Emilio INT-SU P6
Novo Corti, María Isabel CAT-EU TC Doutor
Picatoste Novo, José María INT-SU P6 Doutor
Varela Candamio, Laura PC-DR TC Doutor

Historia do dereito e das institucións

Nome Categoría Dedicación
Cebreiros Álvarez, Eduardo TIT-UN TC Doutor
Montanos Ferrín, María Emma CAT-UN TC Doutor

Química analítica

Nome Categoría Dedicación
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta CAT-UN TC Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • Seoane Rodríguez, José Antonio

Vicedecano/a

  • Garcimartín Montero, María del Carmen
  • López Suárez, Marcos Antonio
  • Rovira Sueiro, María Esther

Secretario/a de Facultade

  • Souto García, Eva María