Organización

Comité Organizador dos 28 Encontros

 • Área de Didáctica das Ciencias Experimentais. Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Coordinadoras
 • Dra. Susana García Barros, profesora da Universidade da Coruña
 • Dra. Cristina Martínez Losada, profesora da Universidade da Coruña
Vogais
 • Dr. Juan Carlos Rivadulla López, profesor da Universidade da Coruña
 • Dra. María Jesús Fuentes Silveira, profesora da Universidade da Coruña
 • Dra. Concepción González Rodríguez, profesora de Ensino Secundario
 • Dra. Anxela Bugallo Rodríguez, profesora da Universidade da Coruña
 • Dr. Carlos de Paz Villasenín, profesor da Universidade da Coruña
 • Dr. Pedro Vega Marcote, profesor da Universidade da Coruña

 

Comité Organizador da 4ª Escola de Doutoramento

 • Dra. Mª Rut Jiménez Liso, profesora da Universidad de Almería.
 • Dra. Cristina Martínez Losada, profesora da Universidade da Coruña

 

Comité Científico

 1. Dra. Ana Abril Gallego. Universidad de Jaén
 2. Dr. Enrique Banet Hernández. Universidad de Murcia
 3. Dra. Alicia Benarroch Benarroch. Universidad de Granada
 4. Dr. Ángel Blanco López. Universidad de Málaga
 5. Dra. Florentina Cañada Cañada. Universidad de Extremadura
 6. Dr. Ángel Cortés Gracia. Universidad de Zaragoza
 7. Dra. Ana Criado García-Legaz. Universidad de Sevilla
 8. Dra. Digna Couso Lagarón. Universidad Autónoma de Barcelona
 9. Dr. José Ramón Díez López. Universidad del País Vasco
 10. Dr. José Manuel Domínguez Castiñeiras. Universidade de Santiago de Compostela
 11. Dr. Valentín Gavidia Catalán. Universidad de Valencia
 12. Dra. Mª José Gil Quílez. Universidad de Zaragoza
 13. Dra. Mª Rut Jiménez Liso. Universidad de Almería
 14. Dr. Roque Jiménez Pérez. Universidad de Huelva
 15. Dra. Laurinda Leite, Universidade do Minho. Portugal
 16. Dra. Conxita Márquez Bargalló. Universidad Autónoma de Barcelona
 17. Dra. Mercedes Martínez Aznar. Universidad Complutense de Madrid 
 18. Dr. Vicente Mellado Jiménez. Universidad de Extremadura
 19. Dr. José Mª Oliva Martínez. Universidad de Cádiz
 20. Dra. Fátima Paixão. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Portugal
 21. Dra. Ana Peixoto, Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Portugal
 22. Dr. Fco. Javier Perales Palacios. Universidad de Granada
 23. Dr. Antonio de Pro Bueno. Universidad de Murcia
 24. Dr. Pedro Reis. Universidad de Lisboa. Portugal
 25. Dra. Ana Rivero García. Universidad de Sevilla
 26. Dra. Cristina Vallés Rapp. Universidad de Valladolid
 27. Dr. Bartolomé Vázquez Bernal. Universidad de Huelva
 28. Dr. José Miguel Vílchez González. Universidad de Granada

 

Secretaría técnica

 • Yolanda Golías Pérez
 • Carolina Val Rey
 • Lucía Vázquez Ben