Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Departamentos adscritos á Facultade de Filoloxía

 

Departamento 111. Filoloxía Española e Latina

Directora

Secretaria

Secretaría administrativa

Páxina web

Áreas que o integran:

 

 

 

 

M.ª Dolores Sánchez Palomino

Esperanza Acín Villa

 

 

Filoloxía Latina

Filoloxía Románica

Lingua Española

Literatura Española

Teoría da Literatura e Literatura Comparada

dolores@udc.es

eacin@udc.es

depfel@udc.es

 

 

 

 

 

 

1869

1856

1835

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 113. Filoloxía Inglesa

Director

Secretaria

Secretaría administrativa

Páxina web

Áreas que o integran:

David Clark Mitchell

Eduardo Barros Grela

 

 

Filoloxía Inglesa

dclark@udc.es

ebarros@udc.es

depfing@udc.es

 

 

1801

1751

1893

 

 

 

Departamento 155. Galego-portugués, Francés e Lingüística
Director 

Secretaria

Secretaría administrativa

Páxina web

Áreas que o integran:

 

 

 

Manuel Ferreiro Fernández

Leticia Eirín García

 


 

Filoloxía Francesa

Filoloxías Galega e Portuguesa

Lingüística Xeral

manuelferreiro@udc.gal

leirin@udc.es

admfgp@udc.es

 

 

 

 

 

1749

4773

1836