Matrícula nas aulas net da UDC

A matrícula realizarase a través de Internet. Tes toda a información necesaría para facelo en http://www.udc.es/matricula

Acceso aos equipos

Para levar a cabo a matrícula podes conectarte aos equipos utilizando como nome de usuario “matricula@udc.pri” co contrasinal “matricula”.

Esto permitirache iniciar unha sesión no equipo e mediante un navegador web acceder a http://www.udc.es/matricula onde atoparás toda a información necesaria para levar a cabo o proceso.

Sigue as indicacións que van aparecendo en cada páxina ata que a matrícula estea confirmada. Posteriormente, no caso de solicitude dalgunha exención de taxa, envía á administración do centro os resgardos que se indican no prazo establecido, en caso contrario decaerás nos teus dereitos.

  • Se tes unha dúbida administrativa acerca do proceso de matrícula debes consultala na administración do centro.
  • De xurdir un problema nos equipos da aula (posto avariado, problemas de acceso ao equipo ou á web de matrícula, problemas coa impresión, tóner esgotado, papel esgotado etc...) diríxete á conserxaría do centro para que notifiquen a incidencia aos servizos de informática.
  • Tamén tes á túa disposición esta páxina de axuda sobre o uso das aplicacións e servizos informáticos da universidade en: http://www.udc.es/aspau/faq_alumnos/