Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

A Universidade da Coruña, nun plano de formación conxunto presentado pola Escola Internacional de Doutoramento (EIDUDC) e o Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) , presenta este ano unha proposta de formación para estudantes de doutoramento da UDC.

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación