Sociedade e goberno aberto

The Golberger Building, built in 1909, houses the Open Society Archives (c) The Golberger Building, built in 1909, houses the Open Society Archives

Access Info Europe: organización de dereitos humanos sen ánimo de lucro e con sede en España, dedicada á promoción e protección do dereito de acceso á información en Europa como ferramenta para a defensa das libertades civís e dos derechos humanos, para facilitar a participación pública na toma de decisións e para exixir contas (accountability) os gobernos.

CitizenScience.org: tiene como objetivo reunir la experiencia de diversos profesionales que trabajan en el campo de la ciencia ciudadana para fomentar la colaboración y compartir la amplitud de recursos y mejores prácticas en diferentes tipos de proyectos de ciencia ciudadana.

CitSci.org: ciberinfraestrutura abierta y completa para el apoyo de programas de ciencia ciudadana: gestión de datos y del programa, herramientas de análisis y de visualización.

CIVICUS é unha alianza internacional con membros e asociacións colaboradoras en máis de 100 países, que ten por obxecto fortalecer a solidez, crecemento e protección da acción do cidadán a través do mundo, especialmente en rexións onde a democracia participativa e o dereito de libre asociación están ameazados.

Deliberative Democracy Consortium (DDC): rede de profesionais e investigadores que representan a máis de 50 organizacións e universidades, e que traballan para fortalecer o campo da democracia deliberativa. O DDC ten por obxecto apoiar as actividades de investigación e a súa posta en práctica en todos os niveis de goberno, en Estados Unidos e no resto do mundo.

European Citizen Science Association: asociación sin ánimo de lucro creada para fomentar el crecimiento del movimiento de la Ciencia Ciudadana en Europa. Creó una guía de buenas prácticas sobre lo que es la ciencia ciudadana y escribió los 10 Principios de Ciencia Ciudadana.

Integrated Civil Society Organizations (iCSO) System, instrumento creado polas Nacións Unidas para canaliza-la participación da sociedade civil e desenvolvido polo seu Departamento de Asuntos Económicos e Sociais (DEAS), facilita a interacción entre as organizaciones da sociedade civil e a ONU.

Open Government Partnership Steering Committee, composto por representantes tanto dos gobernos como da sociedade civil, guía o desenrolo e dirección da OGP.

Open Society Foundations (OSF), anteriormente Open Society Institute (OSI), é unha rede sen ánimo de lucro fundada por George Soros, coa misión de traballar na construción de sociedades tolerantes cuxos gobernos sexan responsables e abertos á participación de todas as persoas. Busca fortalecer o imperio da lei, o respecto dos dereitos humanos, das minorías e da diversidade de opinións, os gobernos elixidos democraticamente e unha sociedade civil que controle o poder do goberno. Axuda a conformar políticas públicas para promover a gobernanza democrática, os dereitos humanos e o desenvolvemento económico, legal e social.

SciStarter: sitio web que indiza proyectos de ciencia ciudadana de toda la web. Permite crear una cuenta y añadir un proyecto rellenando un completo formulario. De esta forma, el proyecto se conecta a la comunidad (proyecto del día, newsletters de nuevos proyectos, etc.)

Socientize (Society as e-Infrastructure through technology, innovation and creativity): proyecto liderado por el Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza y con financiación europea, para coordinar a todos los agentes implicados en el proceso de la ciencia ciudadana.

Transparencia.gob.es: portal da Transparencia do Goberno de España, previsto no artigo 10 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

Transparency International (TI): ONG internacional fundada en 1993 e con sede en Berlín, dedicada a combater a corrupción. Publica anualmente o Índice de Percepción de Corrupción e o Global Corruption Barometer. Conta con máis de 100 capítulos, entre eles Transparencia Internacional España.