En galego tamén se fai ciencia

Xavier Alcalá
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
Vídeo 1

Beatriz de Carlos
Física. Universidade de Southampton
Vídeo 2

Ángel Carracedo
Instituto de Medicina Legal
Vídeo 3

Domingo Docampo
Teoría do Sinal
Vídeo 4

Edita de Lorenzo
ETS de Enxeñaría de Telecomunicacións
Vídeo 5

Marcos Mariño
Física Teórica. Universidade de Xenebra
Vídeo 6

Jorge Mira
Electromagnetismo
Vídeo 7

Elena Vázquez-Cendón
Matemática Aplicada
Vídeo 8

Beatriz de Carlos

Profesora de Física e investigadora na Universidade de Southampton