REPRESENTANTES EN ÓRGANOS E COMISIÓNS

ÓRGANO OU COMISIÓN NOME E APELIDOS  GRUPO  EXTENSIÓN
CONSELLO DE GOBERNO: María José Parga Massa                        CCOO

 2478      

COMISIÓN DE FORMACIÓN:

Javier López Domínguez

Juan Leis Fraga

Tomás Lagunas Montero

 CCOO

 CIG

 UGT

 5635

 1093

 3602

COMITÉ DE SEGURANZA E SAÚDE: Alicia Cantarero Roldán CCOO  2089
COMISIÓN DA ESCOLA INFANTIL: Juan Leis Fraga  CIG  1093
CONSELLO ASESOR DA OFICINA DE IGUALDADE: Susana Carballal Graña  UGT  5263
 COMISIÓN LISTAXES DE AGARDA:

Manuel Costa Fernández

Mª Teresa Rey Souto

 CCOO

 UGT

 2380

 7026

MOBILIDADE INTERUNIVERSITARIA

Rubén Romero Rozas

CIG

 1473

INTERCAMBIO DE VACACIÓNS

Beatriz Regueira Gundín

Mª Teresa Rey souto

Teresa Grandía Rodríguez

Rubén Romero Rozas

CCOO

UGT

CSIF

CIG

3284

7026

5691

1473