Información xeral

Os estudos propios de posgrao da UDC son ensinos organizados pola universidade ou en colaboración con outras institucións que, caso de superar as correspondentes probas de avaliación, conducen á obtención de títulos e diplomas exclusivos da propia UDC, que non teñen carácter oficial.

A UDC ofrece unha ampla selección de programas propios de posgrao de calidade, deseñados para complementar os planos de estudo vixentes co obxecto de mellorar a cualificación profesional e actualizar coñecementos, combinando o ensino académico coa práctica profesional.

A diversidade da oferta de estudos propios de posgrao (cobre unha extensa gama de ámbitos de estudo) pretende dar unha resposta actualizada ás necesidades de formación específica demandada por novos licenciados e profesionais con certa experiencia no mundo laboral. Algúns cursos incorporan nos seus programas a posibilidade de realizar prácticas en empresas e institucións españolas e comunitarias.

Nalgúns casos a modalidade de impartición é semipresencial, a distancia ou mesmo virtual (on-line) co obxecto de facilitar o acceso e compatibilizar o período formativo co desempeño laboral.