Rexistro

O Rexistro Xeral é a unidade administrativa encargada de cursar os documentos dirixidos á Universidade da Coruña e de dar saída aos documentos emitidos por esta.

Desenvolve unha importante función de atención á cidadanía, para a mellora do acceso aos servizos que presta a Universidade.

O sistema de rexistro da UDC estruturase no Rexistro Xeral, os Rexistros Auxiliares dependentes directamente del, os Rexistros Auxiliares dependentes de distintos servizos e o Rexistro Electrónico. Existen ademais os rexistros especiais propios (Centros, Departamentos, UXAI, UADI, Institutos Universitarios de Investigación e Consello Social) que non están integrados no Rexistro Xeral, pero nos que se poden presentar e recibir documentos dirixidos a eses órganos.