Solicitudes, formularios

 

• XESTIÓN DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN
• XESTIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN
  • Solicitude de certificación de autoría: o Servizo de Publicacións certifica a autoría ou coordenación só de obras (libros, actas, volumes colectivos...) publicadas polo propio servizo, e dos capítulos e artigos incluídos nelas; tamén certifica os artigos publicados en revistas da UDC editadas no propio SPU. Descargue o formulario, cubra os datos que se lle solicitan nel e remítao por correo electrónico ou postal ao Servizo de Publicacións.
• OUTRAS XESTIÓNS
  • As solicitudes de pedido dos nosos fondos xestiónanse a través dos nosos distribuidores. Pode contactalos aquí.
  • Solicitude de intercambio: formulario para solicitar o intercambio de publicacións periódicas. Pode dirixir as súas peticións de intercambio (libros, revistas...) ao noso correo electrónico.
  • Se desexa facer algún comentario, pregunta ou suxestión relativos ao SPU, pode facelo aquí, e trasladaráselle a súa achega á instancia oportuna.
  • Enquisa de valoración do Servizo de Publicacións: pode enviala, xunto con calquera outro escrito ou suxestión, ao noso correo electrónico. Agradecémoslle que nos achegue a súa opinión.