Programa Bilateral

Curso 2016 - 2017

Estadísticas sobre estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Programa Bilateral
  • Datos Estatísticos
  • Información e apoio institucional
  • Aloxamento e infraestructura
  • Recoñecemento académico
  • Experiencia persoal

Estatísticas sobre estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos
  • Datos Estatísticos
  • Información e apoio institucional
  • Aloxamento e infraestructura
  • Recoñecemento académico
  • Experiencia persoal

Estatísticas de anos anteriores: