Tipografía

Para o nome das vicerreitorías, facultades, servizos, apelidos, cargos, enderezos, etc., utilízase Arial, Helvética ou equivalente en software libre. Entreliñado automático.

Recoméndase a mesma tipografia para o corpo do texto en todo tipo de documentos.