Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Comisións delegadas da Xunta de Facultade

 

A Xunta de Facultade dispón dunha Comisión Permanente e de varias comisións delegadas:

Comisión de Estratexia e de Calidade
Comisión de Biblioteca
Comisión de Cultura e Extensión Universitaria
Comisión de Infraestruturas e de Servizos
Comisión de Organización Académica
Comisión de Relacións Internacionais
Comisión de Normalización Lingüística

A súa composición, funcionamento e atribucións recóllense no Regulamento de Réxime Interno do centro.

Esta é a relación actual dos membros das comisións delegadas e non delegadas da Facultade, elexidas pola Xunta de Facultade:

 

Comisión Permanente da Xunta de Facultade

    Membros natos

María Jesús Lorenzo Modia  (decana)
Xosé Manuel Sánchez Rei  (secretario)

    Profesorado

Margarita Alonso Ramos
Manuel Ferreiro Fernández
José Liste Noya
José Ignacio Pérez Pascual
Gema Vallín Blanco

    Estudantado

    P.A.S.

María I. Silva Pais

 

Comisión de Estratexia e de Calidade

    Membros natos

María Jesús Lorenzo Modia  (decana)
Carlos C. Vizcaíno Fernández  (vicedecano)
Xosé Manuel Sánchez Rei  (secretario académico)
Esperanza Acín Villa  (coord. Grao en Español)
Leticia Eirín García  (coord. Grao en Galego e Portugués)
Elizabeth Woodward Smith  (coord. Grao en Inglés)
José Manuel Estévez Sáa  (coord. MIEIA)
Carme Fernández Pérez-San Julián  (coord. MLCD)
Xoán López Viñas  (coord. MILA)
María I. Silva Pais  (administradora do centro)

    Profesorado

L. Fernando González Muñoz
M.a Dolores Sánchez Palomino

    Estudantado

    P.A.S.

Marta Lago Méndez

    Representante do alumnado egresado

Anabella Soledad Barsaglini Castro

    Representante dos empregadores

Marina Filgueira Figueira (TWIST Gestión de Ocio Educativo)

 

Comisión de Biblioteca

    Membros natos

Félix Córdoba Rodríguez  (vicedecano)
Marta Lago Méndez  (directora da biblioteca e secretaria da comisión)

    Profesorado

María Frías Rudolphi
L. Fernando González Muñoz
Nieves Pena Sueiro
Mercedes Regueiro Diehl
Laura Tato Fontaíña
Gema Vallín Blanco

    Estudantado

    P.A.S.

María del Carmen Rodríguez Veiga 

 

Comisión de Cultura e Extensión Universitaria

    Membro nata

Elizabeth Woodward Smith  (vicedecana)

    Profesorado

Esperanza Acín Villa
Emma Lezcano González
Roberto Samartín López‐Iglesias
Emiliana Tucci

    Estudantado

Lucía Cernadas Varela

    P.A.S.

Marta Lago Méndez

 

Comisión de Infraestruturas e de Servizos

    Membros natos

Félix Córdoba Rodríguez  (vicedecano)
María del Carmen Crespo Faraldo  (xefa do negociado de asuntos económicos)

    Profesorado

Celso Álvarez Cáccamo
José Manuel Estévez Saá
Xoán L. López Viñas  (secretario da comisión)
Emiliana Tucci

    Estudantado

    P.A.S.

María I. Silva Pais

 

Comisión de Organización Académica

    Membros natos

María Jesús Lorenzo Modia  (decana)
Xosé Manuel Sánchez Rei  (secretario académico da Facultade)
M.ª Teresa López Fernández  (directora Dpto. de Letras)
Esperanza Acín Villa  (coord. Grao en Español)
Leticia Eirín García  (coord. Grao en Galego e Portugués)
Elizabeth Woodward Smith  (coord. Grao en Inglés)
José Manuel Estévez Sáa  (coord. MIEIA)
Carme Fernández Pérez-San Julián  (coord. MLCD)
Xoán L. López Viñas  (coord. MILA)
María I. Silva Pais  (administradora do centro)

    Estudantado

    P.A.S.

 Marta Lago Méndez

 

Comisión de Relacións Internacionais

    Membro nata

Elizabeth Woodward Smith  (vicedecana)

    Profesorado

Esperanza Acín Villa
David Clark Mitchell
Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Alan Floyd Moore
Nieves Pena Sueiro
M.ª Dolores Sánchez Palomino

    Estudantado

    P.A.S.

María I. Silva Pais

 

Comisión de Normalización Lingüística

    Membro nato

Xosé Manuel Sánchez Rei  (secretario do Centro)

    Profesorado

David Clark Mitchell
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Cilla Lourenzo Modia
Nieves Pena Sueiro

    Estudantado

Lucía Cernadas Varela

    P.A.S.

Xerardo Rodríguez Xusto